กก

1600-0

52 pc Screwdriver Set

9 pc screwdriver, 24 pc CR-V bits, 9 pc 1/4" DR Socket, 8 pc Precision Screwdriver, 1 pc adaptor, 1 bit holder

Vapor blasted magnetizrd, Fully magnetized CR-V Blade

qty/lbs : 10/33